හයිග්වායා ආරක්ෂකයින්

  • Highwya Guardrails

    හයිවා ගාඩ්රේල්ස්

    නිෂ්පාදන නාමය අධිවේගී ආරක්ෂක වැටවල් හැඩතල තරංග දෙකක් ආරක්ෂක රැළි හෝ තරංග තුනක් ආරක්ෂක ආවරණ මතුපිට උණුසුම් බිංදු ගැල්වනයිස් ආලේපනය ද්‍රව්‍ය Q235B හෝ Q345B ශ්‍රේණියේ වානේ ගැල්වනයිස් කරන ලද ආලේපනය 40-85 මයික්‍රෝ ick ණකම 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm ආදිය දිග 4320mm, 4130mm හෝ වෙනත් ප්‍රමිතියක් අපගේ සම්මත JT / T281 හෝ AASHTO M180 පැකේජ 25 ක් හෝ 50 ක් මිටියක් තුළ හැදින්වීම හැඳින්වීම අධිවේගී ආරක්ෂක මුරකාවල් යනු අර්ධ දෘඩ ආරක්ෂක මුරකාවල් වල ප්‍රධාන ආකාරයයි ...